สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Sep 2021   225  
2 Sep 2021   116  
3 Sep 2021   123  
4 Sep 2021   92  
5 Sep 2021   131  
6 Sep 2021   104  
7 Sep 2021   95  
8 Sep 2021   105  
9 Sep 2021   112  
10 Sep 2021   140  
11 Sep 2021   113  
12 Sep 2021   106  
13 Sep 2021   128  
14 Sep 2021   90  
15 Sep 2021   122  
16 Sep 2021   122  
17 Sep 2021   83  
18 Sep 2021   124  
19 Sep 2021   117  
20 Sep 2021   91  
21 Sep 2021   141  
22 Sep 2021   145  
23 Sep 2021   150  
24 Sep 2021   101  
25 Sep 2021   127  
26 Sep 2021   85  
27 Sep 2021   131  
28 Sep 2021   94  
29 Sep 2021   164  
30 Sep 2021   166