สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Jun 2022   181  
2 Jun 2022   253  
3 Jun 2022   198  
4 Jun 2022   169  
5 Jun 2022   195  
6 Jun 2022   210  
7 Jun 2022   583  
8 Jun 2022   320  
9 Jun 2022   357  
10 Jun 2022   225  
11 Jun 2022   375  
12 Jun 2022   239  
13 Jun 2022   215  
14 Jun 2022   307  
15 Jun 2022   208  
16 Jun 2022   174  
17 Jun 2022   206  
18 Jun 2022   236  
19 Jun 2022   146  
20 Jun 2022   198  
21 Jun 2022   202  
22 Jun 2022   283  
23 Jun 2022   280  
24 Jun 2022   188  
25 Jun 2022   204  
26 Jun 2022   205  
27 Jun 2022   214  
28 Jun 2022   405  
29 Jun 2022   358  
30 Jun 2022   235