ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +66 81 875 5220

คุณรู้หรือไม่ว่าสายไฮดรอลิคมีอายุการใช้งานที่จำกัด?

                       

                        สายไฮดรอลิค เป็นอุปกรณ์จำเป็นชนิดหนึ่งที่ช่วยให้ระบบการทำงานสมบูรณ์ ถึงแม้จะมีความทนทาน สามารถใช้งานได้เป็นเวลานาน แต่สายไฮดรอลิคก็มีอายุการใช้งานที่จำกัด ซึ่งโดยทั่วไปจะมีอายุการใช้งานประมาณ 5-10 ปี ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานนั่นเอง เมื่อทราบปัจจัยที่ส่งผลต่ออายุการใช้งานของสายไฮดรอลิคแล้ว ก็จะช่วยให้ทราบวิธีการบำรุงรักษาและป้องกันไม่ให้เสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วได้

4 สาเหตุหลัก ทำให้สายไฮดรอลิคเสื่อมสภาพ และมีอายุการใช้งานลดลง 

                        ต่อไปนี้คือ 5 สาเหตุซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่ออายุการใช้งานของสายไฮดรอลิค ได้แก่ ปริมาณแรงดันที่ใช้ในการทำงาน อุณหภูมิการทำงาน ประเภทของน้ำมันไฮดรอลิค และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปัจจัยเหล่านี้บางครั้งก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่สามารถหาวิธีป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายจากสายที่เสื่อมสภาพได้

                        1. แรงดันการทำงาน 
                        การใช้แรงดันจะช่วยให้ของเหลวเคลื่อนที่ตามท่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ถ้าใช้ปริมาณแรงดันการทำงานที่สูงอย่างต่อเนื่อง จะทำให้สายไฮดรอลิคยืดหยุ่นเกินกว่าศักยภาพของตัวมันเอง ส่งผลให้เสื่อมสภาพเร็วขึ้น มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากการรั่วไหลได้ 

                        2. อุณหภูมิการทำงาน 
                        ถึงแม้สายไฮดรอลิคจะถูกออกแบบมาเพื่อให้ทนต่อความร้อนได้เป็นอย่างดี แต่หากใช้อุณหภูมิการทำงานที่สูงเกินกว่าความทนทานของสายจะรับได้ จะทำให้สายไฮดรอลิคเสื่อมสภาพเร็วขึ้น เกิดอาการแข็งตัวและเปราะหักได้ง่าย จึงต้องปรับใช้อุณหภูมิให้เหมาะสมและคอยสังเกตสภาพของสายไฮดรอลิคอยู่เสมอ 

                        3. ประเภทของน้ำมันไฮดรอลิค 
                        น้ำมันเป็นของเหลวสำคัญที่ใช้ลำเลียงสารเคมีในสายไฮดรอลิค การเลือกชนิดน้ำมันที่เหมาะสมจึงจำเป็น เนื่องจากน้ำมันบางชนิดอาจมีฤทธิ์กัดกร่อน ซึ่งส่งผลให้สายไฮดรอลิคเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วได้ สิ่งที่จะช่วยป้องกันไม่ให้น้ำมันกัดกร่อนสายไฮดรอลิคคือการเลือกใช้ทั้งน้ำมันและสายไฮดรอลิคคุณภาพสูงควบคู่กัน

                        4. สภาพแวดล้อมในการทำงาน 
                        สภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง มีสารเคมีอันตราย ทำให้สายไฮดรอลิคเสื่อมสภาพเร็วกว่าที่ควรจะเป็น แต่บางครั้งสภาพแวดล้อมในการทำงานดังกล่าวอาจไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ สิ่งที่ควรทำคือการตรวจเช็กสภาพของสายไฮดรอลิค อย่างสม่ำเสมอ บำรุงรักษาเป็นประจำ กำหนดอายุการใช้งาน และมีอะไหล่หรือสายสำรองเผื่อเอาไว้ให้เปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว หรือเลือกใช้เทคโนโลยีเสริมเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น เครื่องควบคุมความชื้นและอุณหภูมิในที่ทำงาน เป็นต้น

 

                        หากสายไฮดรอลิคมีอายุการใช้งานเกินกำหนด ควรเปลี่ยนใหม่เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายต่อระบบไฮดรอลิค เช่น การรั่วซึมของน้ำมันไฮดรอลิค ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องจักรหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดช่วงเวลาตรวจเช็กและซ่อมบำรุงเป็นประจำ จะช่วยให้สังเกตเห็นความผิดปกติจุดเล็ก ๆ ได้เร็ว ยืดอายุการใช้งานของสายไฮดรอลิคได้ 

 

สามารถติดต่อได้ที่ 

บริษัท เค แอนด์ พี ไฮดรอลิค จำกัด

www.kandp-hydraulic.com
kandphydraulic.brandexdirectory.com

-------------------------------------------------------------

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับระบบไฮดรอลิคในงานอากาศยานกับการสนับสนุนธุรกิจการบิน

สายใสอุตสาหกรรมพร้อมย้ำหัวสาย ติดตั้งง่าย ใช้งานได้ดีในโรงงานอุตสาหกรรม

ตรวจสอบรูปแบบความผิดปกติของระบบไฮดรอลิคของการไหลและความดัน