ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +66 81 875 5220

กระบอกลม

ติดต่อผู้ขาย

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : กระบอกลม เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ระบบไฮดรอลิคที่จะใช้ลมทำให้ก้านกระบอกลมเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง 

       กระบอกลม (Pneumatic Air Cylinder) คือ หนึ่งในอุปกรณ์ระบบไฮดรอลิคที่จะใช้ลมทำให้ก้านกระบอกลมเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง หรือหมุน 90, 180, 270 หรือ 360 องศา ซึ่งกระบอกลมสามารถเปลี่ยนพลังงานในรูปแบบความดันลมให้เป็นพลังงานกล ซึ่งกระบอกลมจะเหมาะสมกับงานอุตสาหกรรมการผลิต เช่น การบรรจุสินค้า การยกสินค้า เป็นต้น

ข้อดีของกระบอกลม
      - ในด้านความปลอดภัย กระบอกลมทำงานโดยใช้แรงลมในการขับเคลื่อนทำให้ไม่เกิดการระเบิดหรือมีไฟลุกไหม้ ที่เป็นสาเหตุการเกิดอัคคีภัย
      - ด้านความเร็วในการทำงาน โดยปกติความเร็วในการทำงานอยู่ที่ 1-2 เมตรต่อวินาที 
      - ง่ายต่อการประยุกต์ใช้กับงาน โรงงานอุตสาหกรรมสามารถเพิ่มหรือลด และปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทำงานร่วมกันในระบบได้ง่าย เช่น ปรับระยะก้านสูบ เพิ่มหรือลดความดันลม ให้มีค่ามากน้อยได้ตามต้องการโดยใช้อุปกรณ์ควบคุมความดัน